TỔNG QUAN VISA

Visa 590 là Visa giám hộ du học sinh dưới 18 tuổi (hoặc trên 18 tuổi trong hoàn cảnh đặc biệt). Người giữ Visa 590 có thể sống hoặc tự do đi lại trên toàn nước Úc trong suốt thời gian Visa du học còn thời hạn.

NGƯỜI GIỮ VISA 590 CẦN LƯU Ý

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

1900 636 751