VISA GIÁM HỘ

TỔNG QUAN VISA

Visa 590 là Visa giám hộ du học sinh dưới 18 tuổi (hoặc trên 18 tuổi trong hoàn cảnh đặc biệt). Người giữ Visa 590 có thể sống hoặc tự do đi lại trên toàn nước Úc trong suốt thời gian Visa du học còn thời hạn.

QUYỀN LỢI KHI CÓ VISA DU HỌC

Bạn có thể ở lại Úc cho đến ngày được chỉ định trong thư cấp Visa

Được đi về Việt Nam thoải mái (nhưng phải đi cùng người giữ Visa du học )

Bạn có thể ở lại Úc bằng cách xin Visa mới khi Visa cũ hết hạn

Được phép chăm sóc cho một hay nhiều du học sinh

Được phép học một khóa học chuyên sâu về tiếng Anh

 • Giấy tờ cá nhân: Hộ chiếu, CMND/ Thẻ căn cước, Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh, các Bằng cấp tốt nghiệp, Giấy đăng ký kết hôn (nếu có)…

 • Giấy tờ cá nhân chứng minh mối quan hệ với người được bảo lãnh. Thư chấp thuận của cha/mẹ du học sinh (nếu đương đơn không phải là cha hoặc mẹ của du học sinh thì nộp thư chấp thuận của người cha/mẹ ở lại).

 • Giấy xác nhận lý lịch trong sạch do Cơ quan Công an cấp;

 • Bằng chứng về công việc làm hiện tại (nếu đang đi làm).

 • Chứng minh tài chính:

 • + Sổ tiết kiệm ngân hàng: Trên 600 triệu đồng ( Mang tên người được cấp Visa, và phải duy trì sổ cho đến lúc nhận được Visa 590, Công ty có thể hỗ trợ chứng minh tài chính và hỗ trợ cho vay nếu cần.)

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ CỦA VISA 590

 • Chứng minh tài chính:

+ Sổ tiết kiệm ngân hàng: Trên 600 triệu đồng ( Mang tên người được cấp Visa, và phải duy trì sổ cho đến lúc nhận được Visa 590, Công ty có thể hỗ trợ chứng minh tài chính và hỗ trợ cho vay nếu cần.)

+ Thu nhập 1 năm từ 60,000 AUD trở lên.

+ Giấy tờ nhà đất, xe cộ;

+ Cổ phiếu, cổ phần công ty.

 • Hai tấm hình cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm).  Hình chụp không quá 6 tháng.

 • Bản gốc sơ yếu lí lịch, bao gồm tất cả các chi tiết về quá trình học tập và công tác được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (không quá 6 tháng).

 • Bằng chứng đã mua Bảo hiểm y tế dành cho du khách nước ngoài (OVHC) – phải có hiệu lực trong suốt thời hạn dự kiến của thị thực.

 • Những giấy tờ liên quan bên Công ty yêu bổ sung.

 • Thông tin chính xác, chưa từng bị ĐSQ Úc từ chối Visa (nếu có phải cung cấp thư từ chối từ ĐSQ Úc).

NGƯỜI GIỮ VISA 590 CẦN LƯU Ý

 • Không được phép đi làm.

 • Tuân thủ pháp luật ÚC, cũng như điều kiện của Visa.

 • Người có Visa 590 không được đến ÚC trước người giữ Visa du học.

 • Không được phép ở quá thời hạn cho phép trong Visa.

 • Người có Visa 590 không thể rời khỏi Úc mà không có du học sinh bảo lãnh.

 • Không làm được visa 590  nếu gia đương đơn có con dưới 6 tuổi.