VISA DU HỌC

QUYỀN LỢI KHI CÓ VISA DU HỌC

Được theo học tất cả các trường, các ngành tại Úc

Thời hạn lưu trú tại Úc của đương đơn có visa 500 lên đến từ 2 đến 5 năm

Nhập cảnh vào Úc bất cứ lúc nào sau khi visa được cấp

Có thể chuyển đổi sang Visa 407 và 485 sau khi hết hạn Visa

* Sinh viên quốc tế muốn đến Úc du học, bất kể ở cấp độ nào từ Trung học đến Tiến sĩ, đều có chung visa Subclass 500 .

* Nam, nữ từ 18 tuổi trở lên. Nếu dưới 18 tuổi phải có người đi kèm (Visa 590).

* Trình độ Anh Ngữ tối thiểu 3.0 IELTS.

ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CỦA VISA 500

* Có thể đăng ký khóa học tiếng anh tại Úc.

* Giấy xác nhận tại địa phương chưa từng bị phạm án.

* Có đầy đủ tài chính hỗ trợ cho quá trình học tập tại Úc.

* Chưa từng bị từ chối visa Úc. Nếu đã bị từ chối phải cung cấp thêm thư từ chối từ ĐSQ Úc.